Wish haul

Blue camo flip flops https://www.wish.com/m/c/57b4216b82843e5194eec955

Black flip flops

https://www.wish.com/m/c/584e8e6a15914525e7767bbd

Pink fade in to blue sunglasses 

https://www.wish.com/m/c/587c935312dfee4ee8d3c889

Black strappy bralette 

https://www.wish.com/m/c/57a190ebd4071102c0e8a942

Skull and roses leggings 

https://www.wish.com/m/c/57e21884b6a06c33fdbc1373

Batman logo shirt 

https://www.wish.com/m/c/57b40145db2b461b9b66471a

Black cardigan with lace skull detail in the back 

https://www.wish.com/m/c/58d4c5f2e3b9eb59d7384bcd

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s